Witamy na oficjalnej stronie
Fundacji Bezpieczeństwa Informacji
>> FBI Polska <<

Fundacja Bezpieczeństwa Informacji jest organizacją non-profit podejmującą działania na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego,
ochrony cyfrowej tożsamości obywateli Polski i Europy
oraz zabezpieczenia cyfrowego dziedzictwa kultury.

Informacje o FBI Polska

Fundacja Bezpieczeństwa Informacji Polska rozpoczęła działalność w pierwszym kwartale 2017 roku. Celem statutowym Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz wspierania bezpieczeństwa informacyjnego i cyberprzestrzeni w Polsce, budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz świadomego wykorzystania Internetu, przeglądu skuteczności i efektowności stosowanych zabezpieczeń, w tym projektowanie i propagowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych powodujące wzrost bezpieczeństwa w kraju. Cele te są realizowane poprzez szereg przedsięwzięć, o których informacje znajdują się w aktualnościach.

Dane kontaktowe

Tel.: +48 604 463 537

ul. J. Smulikowskiego 1/3,
00-389 Warszawa

Statut fundacji

Statut fundacji dostepny jest do pobrania w pliku PDF.

Władze fundacji

Działania fundacji koordynowane są przez Zarząd, w którym zasiadają:

- Magdalena Petryniak - prezes fundacji

- Maria Kamińska - wiceprezes fundacji

Rada fundacji

Rada fundacji nie została jeszcze powołana.

You like taking the lead of line?

Being the first to know always feels great... Signing up to our newsletter gives you exclusive access to our Grand Opening!